Christoph Grabo (asaaki)

Holistic Engineer. Methodical Deep Thinker. Glue. — It's easier to develop a product than to develop a culture. — [they/he]

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział

Ulubione tematy