Berlin @drblinken

drblinken (drblinken)

blinkenlights, arduino, rails, teaching, genderqueer, butch geek.

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział

Ulubione tematy