Peter Grosskopf (peterlih)

Chief Development Officer at HitFox Group, Founder (of Zweitag.de), Developer (Ruby/Rails), Creative Mind, Living in Berlin, Big Data, Entrepreneurship

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział