Phillip Trautmann (Tossmann)

I'm a software engineer based in berlin, mainly working with ruby on rails

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział