Simon Stemplinger (stemps)

Freelancer

CTO @ https://t.co/QHH1lo37OX, developer, founder, traveller, wannabe chef

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział