Jiří Kratochvíl (sedrickcz)

Ruby on Rails developer at FromAtoB

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział