Lucas Dohmen (moonbeamlabs)

Senior Consultant at @innoQ. Hacking on @hacken-in and talking at @nerdkunde. Organizing and coaching at http://coderdojo.cologne

Twoje tematy

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział