Michael Krenz (michaelkrenz)

code monkey, agile development fan, music lover

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział