Cracow, Poland tomajask https://tjay.dev

Thomas Jaskiewicz (tomajask)

Backend Software Engineer

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział

Ulubione tematy