Thiago Massa (th1agofm)

Code, emacs with evil-mode, mech. keyboards, clojure, haskell, dog, wife, libertarian socialism, berlin, learning german... deep in space and parenthesis.

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział