Marcello Rocha (mereghost)

Like you, I try to coax computers to do what I want, with mixed success. Works @8fit and core member of @hanami

Twoje tematy

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział

Ulubione tematy