Luiz Eduardo Kowalski (luizkowalski)

software engineer. loves DDD, scalability, Rails, and simple code

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział