Jens Ravens (JensRavens)

(Dostępny/a)

Swift developer, rails guy, meetup organizer. CTO at nerdgeschoss. We're open for new projects.

Twoje tematy

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział