Jens Ravens (JensRavens)

Swift developer, rails guy, meetup organizer. CTO at nerdgeschoss.

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział