Dan Kim (dankimio)

Ruby on Rails and iOS developer. CTO & Co-Founder @BinaryBlitz

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział