Berlin,Germany cameronnorman

Cameron Norman (cameronnorman)

Senior Backend developer @ Tourlane with interests in Ruby & Rails, Elixir, Javascript

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział