Daniel Bovensiepen Li (bovi)

Senior Research Scientist @siemens 💼 Core Committer of @mruby 💻 Searching for things that are possible to make them impossible 🙃

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział