Sebastian Oelke (baschtl)

Repairman, tinkerer, software engineer, dog daddy, city dweller, blogging at http://myagilemind.com, coach at https://github.com/rubytuesdays.

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział

Ulubione tematy