Henning Koch (triskweline)

(Dostępny/a)

Rubyist by day, romantic at night. CTO at makandra (we do Rails LTS) and Holly (task tracking for nerds).

Twoje tematy

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział

Ulubione tematy