Berlin, Germany sharnik http://haikuco.de

Wojciech Ogrodowczyk (sharnik)

Software developer creating lovable mobile products at @brainsandbeards. The easiest way to pronounce my name is: boy-tech.

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział