Vitaly Pushkar (pshk4r)

"Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." Martin Fowler

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział