Tiago Parreira (parreirat)

6 years total on-the-job experience as a Fullstack Web Developer

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział