Michele Piccirillo (lordofthelake)

There are two types of people in the world: those who can extrapolate from incomplete data sets.

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział