Brandon Weaver (keystonelemur)

Staff Eng / Ruby Lead / Global Neurodiversity Chair at @Square. Autistic / ADHD, He / Him. I'm the Lemur guy.

Twoje tematy

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział