Jemma Issroff (JemmaIssroff)

Freelancer

💎 ruby developer, blogger ✍️ writing a book about gc, focused on ruby

Twoje tematy

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział