Vienna, Austria hschne http://hschne.at

Hans-Jörg Schnedlitz (hschne)

Software Engineer from Austria, currently employed at Meister I like software testing and shell scripts

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział

Ulubione tematy