Lexington, Kentucky, USA fpsvogel http://fpsvogel.com

Felipe Vogel (fpsvogel)

Self-taught Rubyist 💎 Former humanities teacher 📕

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział