Recife, Brazil filipewl

Filipe W. Lima (filipewl)

Full-stack developer with experience working on Ruby on Rails apps.

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział

Ulubione tematy