Eckhard von Rotte (erotte)

Freelancer (Dostępny/a)

Software developer Web/Rails from Bremen.

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział