Alvaro Escobar (ealvaro)

Software Engineer with 20+ years experience building computer systems on web platforms. Particularly interested in Web Development using Open Source Software.

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział