Dominic Duffin (dominicduffin1)

Coding CSS, Elm, React, JavaScript, Python. Working on open source and studying at the Open University (UK).

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział