Coraline Ada Ehmke (CoralineAda)

Internationally acclaimed speaker, developer, writer, and podcaster. Creator of Contributor Covenant and Hippocratic License. Ruby Hero. OSS troublemaker.

Twoje tematy

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział