brennovich (brennovich)

software is hard

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział