botanicus (botanicus)

Ruby guru & contractor currently working for VMware. Author of the Rango framework; RubyGems, Merb and rSpec contributor. A seer & entrepreneur.

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział