Zutphen, The Netherlands @blijblijblij https://t.co/WidS4stqIB

Rogier Wessel (blijblijblij)

Passionate about open source | ruby | rails | k8s | cli | :wq

Aspiring Bitrot survivor ...

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział