Marie (bl00dymarie)

Hardcore Fan of @heartsofcode | Lover of digital rights | Researcher & developer of period tracking apps | Ruby & Crypto & Menstruation

Twoje tematy

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział