Andrew Mason (andrewmcodes)

Ruby on Rails Software Engineer. Surfer. Podcast: Remote Ruby. #ADHD #BlackLivesMatter he/him

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział